Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een activiteit zelf toe te voegen aan de wijkagenda of een van de activiteiten categorieën. Vanaf begin 2020 zal dit mogelijk worden voor een select aantal organisaties.

Activiteit aanmelden

Een activiteit aanmelden kan en wij voegen deze graag toe. Hier zijn geen kosten aan verbonden, alleen een aantal voorwaarden met betrekking tot aanlevering van de informatie over de activiteit. De activiteit mag commercieel zijn, zolang deze openbaar toegankelijk is en (ook) gericht is op bewoners uit de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje. De activiteit mag herhalend of periodiek zijn. De activiteit mag niet religieus of politiek gemotiveerd zijn en moet in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje plaatsvinden.

Graag ontvangen we de volgende informatie minimaal 1 week voordat de activiteit plaatsvindt:

  • naam activiteit
  • soort activiteit
  • datum of data dat de activiteit(en) plaatsvinden
  • tijd (van – tot) dat de activiteit(en) plaatsvinden
  • locatie(s) van de activiteit
  • organisatie(s)
  • eventuele informatie over aanmelden of kosten
  • eventueel logo en/of foto van de activiteit en organisatie